فایل های دسته بندی درس فارسی - صفحه 1

آزمون پایش عملکرد فارسی پایۀ هفتم دبیرستان‌های استعدادهای درخشان

آزمون پایش عملکرد فارسی پایۀ هفتم دبیرستان‌های استعدادهای درخشان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تمامی دروس فارسی دهم

جزوه همه‌ی درس‌های فارسی پایه‌ی دهم با تمام توضیحات در سه قلمرو زبانی، فکری و ادبی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس ششم فارسی دهم

جزوه درس ششم فارسی پایه‌ی دهم با تمام توضیحات در سه قلمرو زبانی، فکری و ادبی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس پنجم فارسی دهم

جزوه درس پنجم فارسی پایه‌ی دهم با تمام توضیحات در سه قلمرو زبانی، فکری و ادبی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس سوم فارسی دهم

جزوه درس سوم فارسی پایه‌ی دهم با تمام توضیحات در سه قلمرو زبانی، فکری و ادبی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس دوم فارسی دهم

جزوه درس دوم فارسی پایه‌ی دهم با تمام توضیحات در سه قلمرو زبانی، فکری و ادبی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس اول فارسی دهم

جزوه درس اول فارسی پایه‌ی دهم با تمام توضیحات در سه قلمرو زبانی، فکری و ادبی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان نشانه های فارسی

در این فایل داستان نشانه های آ و ب کتاب فارسی آورده شده است.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخیص حروف نقطه دار و شکل نوشتن آن ها در فارسی پایه اول ابتدایی

در این فایل کلماتی که دارای حروف نقطه دار هستند و چند شکلی هستند مشخص شده اند

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی