فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

نمونه گزارش موردی مصاحبه بالینی با نوجوان

گزارش مصاحبه بالینی انجام شده با نوجوان در چارچوب و فرمت مناسب

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا(MMPI)

نمونه واقعی معرفی، اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا(MMPI)

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

60 دقیقه اول اتاق مشاوره و درمان

راهنمای اولین جلسه مشاوره و درمان(تحلیل فرایند و تکنیک های 60 دقیقه اول در اتاق مشاوره و درمان)

قیمت : 48,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اختلال شخصیت اسکیزوئید بر اساسSM-5 D

تبیین کامل اختلال شخصیت اسکیزوئید بر اساسDSM5

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر مرکب(آغاز جهش در زندگی، درآمد و موفقیت)

معرفی کامل اثر مرکب جهت سخنرانی و یا ارائه و کاربست آن در مشاوره

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده پرسشنامه نشانگان اختلالات روانی(SCL-90

معرفی، اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه نشانگان اختلالات روانی(SCL-90

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده پرسشنامه نشانگان اختلالات روانی(SCL-90

معرفی، اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه نشانگان اختلالات روانی(SCL-90

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ریزی عصبی-کلامی(NLP)

تبیین کامل فن برنامه ریزی عصبی-کلامی(NLP) جهت استفاده علاقمندان و دانشجویان

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی پرسشنامه سرسختی روان شناختی کوباسا

معرفی پرسشنامه سرسختی روان شناختی کوباسا شامل تاریخچه، روش اجرا، نمره گذاری و تفسیر

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی